สล็อต FIFA55 เกมส์5PK (โป๊กเกอร์ 5ใบ)


เกมส์ 5PK ของ สล็อต FIFA55 เป็นสุดยอดเกมไพ่ 5 ใบ เพื่อนๆ จะต้องห้ามพลาด เพราะต้องเก็บไพ่ที่ต้องการไว้ ลักษณะคล้ายไพ่โป๊กเกอร์ พี่สามารถเล่นได้คนเดียว เมื่อผลออกมา เราเป็นฝ่ายชนะ สามารถรับเงินตามอัตราการจ่าย ตามตารางที่กำหนดไว้

สล็อต

วิธีการเล่น สล็อต FIFA55 เกมส์ 5PK ระบบจะทำการส่งจากไพ่ให้จำนวน 5 ใบ จากนั้นเพื่อนก็เลือกเก็บไพ่ที่ดีที่สุด และเลือกเปลี่ยนไพ่ใบใหม่ได้ ซึ่งระบบจะทำการเปลี่ยนไพ่ให้กับเราตามที่ต้องการ เมื่อระบบทำการเปลี่ยนผ้าเสร็จแล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบให้อีกทีเมื่อเรามีไพ่ทั้งหมด 5 ใบ ถ้าไพ่เราตรงตามตารางว่าได้รับเงินรางวัล ที่สำคัญหากมีพื้นฐานการเล่นไพ่โปกเกอร์มาบ้างแล้วล่ะก็ จะช่วยให้เราสนุกกับการทำงานได้ไม่ยาก การเดิมพันแต่ละครั้ง สามารถลงเงินเดิมพันได้ตามความต้องการ

สำหรับหน้าไพ่ในเกมส์5PK ที่จำเป็นต้องรู้คือ

1. สเตรทฟลัชใหญ่ (ไม่นับไพ่โจ๊กเกอร์) คือ ไพ่ข้างน่า 10 , J , Q , K จะต้องเป็นไพ่ที่มีดอกเดียวกัน สีเดียวกัน

2. สเตรทฟลัช (นับไพ่โจ๊กเกอร์) คือ มีไพ่ให้ทั้งหมด 5 ใบ ต้องเรียงตามลำดับ และมีสีเดียวกันทั้งหมด

3. ไพ่ 4 แถว คือ ไพ่จำนวน 4 ใบ พี่มีแต้มหน้าไพ่เหมือนกันทั้งหมด

4. ไพ่ฟูลเฮาล์ คือ ไพ่จำนวน 3 ใบ ที่มีแต้มหน้าไพ่เหมือนกันและไพ่อีก 1 คู่

5. ไพ่ดอกเดียวกัน (นับไพ่โจ๊กเกอร์) คือ ให้ทั้ง 5 ใบมีดอกเหมือนกันทั้งหมด

6. ไพ่เรียง คือ ไพ่ 5 ใบมีการเรียงลำดับ

7. ไพ่ตอง คือ ให้ทั้ง 3 ใบเหมือนกัน ไพ่ 2 คู่คือ ไพ่เหมือนกัน 2 ชุด

8. ไพ่ 1 คู่ คือ ไพ่ J,Q,K,A เหมือนกันหนึ่งคู่

9. ไพ่โจ๊กเกอร์ สามารถแทนไพ่ที่ขาด และสามารถนำเข้าไปรวมในชุดได้ แต่ถ้าเป็นชุดที่ไม่นับรวมโจ๊กเกอร์จะไม่นำมารวมยกเว้นอื่นๆ

โ ป ก เ ก อ ร์ เ ป็ น เ ก ม พ นั น จ า ก ฝั่ ง ยุ โ ร ป ที่ ใ ห้ ทั้ ง ค ว า ม ส นุ ก แ ล ะ ค ว า ม ตื่ น เ ต้ น แ ต่ สำ ห รั บ ค น ที่ ยั ง ไ ม่ เ ค ย เ ล่ น ก็ ค ว ร จ ะ เ รี ย น รู้ ก่ อ น ก า ร ล ง ส น า ม จ ริ ง น ะ ค รั บ

ก ลั บ สู่ ห น้ า ห ลั ก เ พื่ อ อ่ า น บ ท ค ว า ม อื่ น ๆ > > Davidsonconstruct

Tags: , , , , , , ,