บาคาร่าสมัยใหม่ FIFA55 BNK


บาคาร่าสมัยใหม่ FIFA55 BNK สำหรับต่างประเทศที่ชอบเรียกการเเล่นบาคาร่าหรือกลยุทธ์การเล่นบาคาร่า FIFA55 BNK แต่รุ้กันกรือไม่ว่า ถ้าเราจะมาค้นหา การเล่นในประเทศไทยคงจะไม่มีหรอกครับ แต่เราจะต้องค้นว่า สูตรบาคาร่า คนไทยเรียกแบบไหน

สำหรับกลยุทธ์ที่ผมจะมาสอนในบทความนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมอะไรเพิ่มเติม ไม่ต้องใช้สูตรจากเฮียคนไหน เพียงแค่เรียนรู้เครื่องมือที่ห้องบาคาร่าเตรียมมาให้แล้ว เป็นตารางสูตรบาคาร่า แบบสากลเลย มีให้เห็นได้ทุกห้องที่เข้าไป

ตารางผลการออกบาคาร่า FIFA55 BNK ที่บันทึกผลการออกของขอนบาคาร่า มาตั้งแต่ตาแรกจนถึงตาปัจจุบัน แสดงเป็นภาพกราฟฟิก อันนี้เป็นตารางที่นิยมใช้กันมากสุดในไทยเลยก็ว่าได้ เพราะดูง่ายสุดแล้วล่ะ เช่น พอเราเห็นแดง ออกติดกันสามตัว ผมก็จะเริ่มกลัวๆล่ะ ตาต่อไปผมอาจจะไปทายน้ำเงินก็ได้ เป็นต้น

ตารางสูตรบาคาร่า มีแบบไหนบ้าง

มันมีอยู่ ทั้งสิ้น 5 ตาราง แบ่งเป็นสองแบบ คือ ตารางแสดงผลแบบผลจริง 2 ตาราง กับ ตารางที่พัฒนาต่อยอด อีก 3 ตาราง

ตารางแสดงผลแบบผลจริงตารางใหญ่สุด
ตารางลูกปัด
ตารางที่พัฒนาต่อยอด ตารางไข่ปลา
ตารางซาลาเปา
ตารางไม้ขีด

สาระสำคัญของตารางทั้ง 5 เพื่อใช้ในการระบุเทรน หรือแนวโน้ม การออกของขอนบาคาร่า
ผู้เล่นสามารถใช้มันเป็นข้อมูลเพื่อที่ จะกำหนดว่าจะพนันยังไง ฝั่งไหนดี แต่ผมไม่มีวิธีที่ดีที่สุดที่จะฟันธงเลยว่าจะออกยังไง คุณต้องเล่น และ ดูตารางโดยใช้วิจารณญาณของตนเองนะครับ

บาคาร่าสมัยใหม่ FIFA55 BNK
บาคาร่าสมัยใหม่ FIFA55 BNK

หากมีการออกผล บาคาร่าใหม่ล่าสุด ก็จะถูกบันทึกลงตารางนี้เสมอ
มีแค่สองตารางเท่านั้นที่จะบันทึกผลการออกบาคาร่า FIFA55 BNK แบบตามจริง ตามที่ออกจริงๆเลย คือ ตารางใหญ่สุด กับ ตารางลูกปัด เดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีครับ ในหัวข้อถัดไป
ตารางที่ชื่อว่า ตารางไข่ปลา , ซาลาเปา , ตารางไม้ขีด เป็นตารางที่พัฒนาต่อมา ไม่ได้จดผลจริงๆลงไปในตาราง พัฒนามาเพื่อใช้ในการคาดเดา

ตารางทุกตารางจะมี 6 แถว แนวนอน
สีที่ใช้ในแต่ละตาราง ทั้ง 5 ไม่ได้มีความคงที่เสมอไป หมายความว่าไง ถ้าคุณดูแค่ตารางใหญ่สุด กับตารางจดเรียง สีแดง มันจะหมายถึง ฝั่งเจ้ามือ และสีน้ำเงินมันจะหมายถึงฝั่งผู้เล่น แต่ถ้าคุณมาดูตารางที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่อีก 3 ตาราง สีนั้น

ไ ม่ ใ ช่ อ ย่ า งที่ คิ ด สี แ ด ง อ า จ จ ะ ห ม า ย ถึ ง เ จ้ า มื อ ห รื อ ผู้ เ ล่ น ก็ ไ ด้ แ ล้ ว เ ดี๋ ย ว เ ร า จ ะ ม า ส อ น สำ ห รั บ ต า ร า งอื่ น ๆ กั น เ พิ่ ม เ ติ ม อี ก ที ค รั บ

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > > > > >

Tags: , , , , , , , , ,